Kategorie

Regulamin sklepu internetowego Scrapakivi

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Scrapakivi prowadzi firma

Rapakivi s.c.
ul. Mała 4
84-103 Strzelno
NIP 587-169-40-72
REGON 221242947

Nr rachunku bankowego: 89 8351 0003 0022 8648 2000 0010

2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pomocą sieci internetowej całodobowo, przez cały rok. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża wolę zawarcia umowy zakupu z firmą Rapakivi S.C. określając przy tym rodzaj i liczbę produktów, rodzaj przesyłki, formę płatności, miejsce dostarczenia zakupionych towarów oraz udostępnia swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w miejscu swojej siedziby, jednak umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy (iwona@scrapakivi.com) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

4. W niektórych przypadkach firma Rapakivi S.C. przyjmuje od Klientów zamówienia złożone drogą mailową przez wysłanie wiadomości do sklepu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub na adres iwona@scrapakivi.com. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wydłużona poza standardowy czas realizacji usługi. O czasie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Firma Rapakivi S.C. nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną.

5. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać w sklepie całodobowo przez stronę internetową www.scrapakivi.com lub w rzadkich przypadkach drogą mailową (punkt I.4.).

2. Aby prawidłowo dokonać zamówienia w sklepie Klient powinien wykonać następujące czynności:

 • wybrać produkty poprzez dodanie ich do koszyka oraz określenie ich ilości;
 • określić miejsce wydania zamówionych produktów (adres dostawy);
 • wybrać rodzaj dostawy;
 • wybrać rodzaj płatności;
 • złożyć zamówienie w sklepie poprzez kliknięcie w przycisk 'Potwierdzam zamówienie'.

3. Aby sfinalizować zakupy w sklepie Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres e-mail lub numer telefonu w celu możliwości kontaktu z Klientem w trakcie realizacji zamówienia. Informacje o danych osobowych pobieranych od Klienta, ich przetwarzaniu i przechowywaniu dostępne są w Polityce Prywatności .

4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty od Klienta. W przypadku korzystania z płatności Blue Media czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji od razu po dokonaniu zakupów w sklepie. W przypadku zamówień złożonych w dzień roboczy po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, realizacja zamówienia następuje kolejnego dnia roboczego.

5. Czas realizacji zamówienia, a więc jego wysyłki, wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych. Czas wysyłki zamówienia może jednak zostać wydłużony w okresie wzmożonej sprzedaży, np. podczas akcji promocyjnych lub w okresie przedświątecznym. Jeśli czas wysyłki zamówienia zostanie wydłużony, Klient zostanie poinformowany o tym drogą mailową.

6. Czas dostarczenia przesyłki do Klienta od momentu jej nadania jest zależny od działań operatora pocztowego lub firmy kurierskiej i sklep Rapakivi S.C. nie ma na niego wpływu.

7. Zamówienie dokonane przez Klienta może być anulowane, gdy:

 • Klient nie dokonał zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia;
 • brak możliwości skontaktowania się z Klientem (telefonicznie lub mailowo);
 • Klient wyrazi chęć rezygnacji z zamówienia przed jego opłaceniem.

III. Płatności oraz dostawa

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

2. W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego w siedzibie firmy, Klient może dokonać płatności przy odbiorze zamówienia. Odbierając zamówienie w siedzibie firmy, klient może skorzystać z opcji płatności kartą.

3. Sklep pobiera opłaty za dostawę produktów:

6. Koszty przesyłki ponoszone przez Klienta umieszczane są jako osobna pozycja na dokumencie sprzedaży. Na życzenie Klienta, po przekazaniu danych firmy wraz z numerem NIP jako dokument sprzedaży może zostać wystawiona faktura. W pozostałych przypadkach dokumentem sprzedaży jest paragon. Dokument sprzedaży jest dostarczany Klientowi wraz z zamówieniem lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Firma Rapakivi S.C. jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony.

* odbiór w siedzibie firmy albo na stoisku firmowym w trakcie zlotów, targów lub warsztatów. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy prosimy o wcześniejsze umówienie mailowo (iwona@scrapakivi.com) lub telefonicznie (tel. 663 803 471).
** wysyłka w jednej przesyłce razem z wcześniej złożonym zamówieniem. Korzystając z opcji przesyłki łączonej należy w uwagach do zamówienia wpisać numer wcześniejszego zamówienia, dla którego ma nastąpić wspólna wysyłka. Za tę usługę sklep nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Podane wyżej ceny dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. Koszt przesyłki wysyłanej za granicę ustalany jest każdorazowo, w zależności od kraju przeznaczenia. Kalkulacja kosztów wysyłana jest na adres mailowy podany przez Klienta. Koszt przesyłki pokrywa nabywca.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane jedną z wybranych form:

 • wiadomością e-mail na adres iwona@scrapakivi.com;
 • wiadomością e-mail wysłaną poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu;
 • drogą listową na adres Rapakivi S.C., ul. Mała 4, 84-103 Strzelno.

3. Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać dane Klienta wraz z adresem dostawy oraz adresem e-mail do dalszego kontaktu, numer zamówienia lub rodzaj i liczbę produktów, które mają podlegać zwrotowi, a także informację o sposobie zwrotu poniesionych kosztów.

4. Sprzedający przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany adres e-mail.

5. Klient ma obowiązek zwrócić produkty sprzedającemu nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (decyduje data wysyłki).

6. Zwrócone produkty powinny być zapakowane w sposób oryginalny i nie nosić śladów ich użytkowania.

7. Koszty wysyłki towarów, z których Klient zdecydował się zrezygnować pokrywa kupujący.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do momentu otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy:

 • przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyrażną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dżwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowa zakupu dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowa zostaje zawarta w drodze aukcji publicznej;
 • dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrażną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji.

2. Kupujący może złożyć sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej umowy na adres mailowy iwona@scrapakivi.com lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy (Rapakivi S.C., Mała 4, 84-103 Strzelno).

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zakupu, a więc zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Informacje o przebiegu reklamacji i jej końcowym efekcie, Klient otrzymuje drogą mailową na podany przez siebie adres.

7. Towar przesłany do reklamacji, powinien być dostarczony na adres siedziby właściciela sklepu wraz z dowodem zakupu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, gdy wymiana okaże się niemożliwa, np. ze względu na brak towaru w sklepie, Klientowi zostaną zwrócone koszty zakupu lub sklep zaproponuje wymianę na inne, dostępne w sprzedaży produkty.

8. Różnice w wyglądzie towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta, nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia i opisy produktów mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Zdjęcia produktów dostępnych w sklepie są własnością firmy Rapakivi s.c.

VI. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Aktualny regulamin jest dostępny zawsze w zakładce Regulamin na stronie sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.


Newsletter

Śledź nas na Facebooku