Kategorie

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Rapakivi Spółka Cywilna (dalej "My", firma, Rapakivi S.C.), z siedzibą w Strzelnie, przy ul. Małej 4, NIP 587-169-40-72, która jest jednocześnie operatorem strony www.scrapakivi.com. Jako administrator danych osobowych Rapakivi S.C. przechowuje je w sposób bezpieczny, pozwalający na realizację usług świadczonych względem Klientów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe są otrzymywane przez nas podczas rejestrowania konta Klienta lub też podczas składania zamówienia (w sytuacji, gdy Klient decyduje się złożyć zamówienie jako "gość"). W celu prawidłowej realizacji procesu zamówienia prosimy o udostępnienie następujących danych:

 • imię i nazwisko zamawiającego - niezbędne do wysyłki zamówienia oraz do kontaktu z Klientem;
 • adres e-mail - konieczny do wysyłania powiadomień o zmianie statusu zamówienia; adres e-mail udostępniamy też operatorom pocztowym realizującym dostarczenie przesyłek, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują drogą mailową numer przesyłki i mogą śledzić drogę ich paczki z naszego sklepu do ich domu; jeśli Klient zapisał się do naszego newslettera, na podany adres e-mail będziemy wysyłać również biuletyn z informacjami o nowościach i promocjach w naszej ofercie; adresu e-mail nie udostępniamy żadnym innym podmiotom handlowym;
 • adres zamieszkania i/lub adres wysyłki, (ulica, numer domu bądź mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym) - wymagany do wysyłki zamówionych produktów;
 • numer telefonu - ułatwiający kontakt z Klientem, np. w przypadku prośby o szybszą realizację zamówienia lub też w sytuacji, gdy nieoczekiwane zdarzenia mogą wpłynąć na opóźnienie realizacji usługi (brak towaru w magazynie, problemy z dostawą itp.); numer telefonu jest też wymagany w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • nazwa firmy, adres jej siedziby oraz NIP - niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku gdy kupującym jest firma.

Dane osobowe zbierane są przez nas również podczas wysyłania do nas zapytań ofertowych zarówno przez formularz kontaktowy dostępny na administrowanej przez nas stronie lub na adres mailowy. W takiej sytuacji Klient przekazuje nam takie dane jak imię, nazwisko oraz e-mail. W trakcie składana zamówienia automatycznie zostają zarejestrowane również następujące dane:

 • numer IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu;
 • data połączenia (rejestrowana każdorazowo przy zalogowaniu się do Konta Klienta);
 • źródło/pochodzenie, a więc adres strony internetowej bądź przeglądarki, z której nastąpiło przekierowanie do naszego sklepu.

Rapakivi S.C. dokonuje profilowania danych osobowych zbieranych podczas każdorazowego składania zamówienia lub też logowania się do Konta Klienta w naszym sklepie internetowym. Firma zbiera informacje dotyczące zakupionych bądź przeglądanych produktów w naszym sklepie. Dane te wykorzystywane są do tworzenia wewnętrznych statystyk, w oparciu o które kształtowana jest oferta sklepu. Dane te pozwalają nam na dostosowywanie oferty do potrzeb Klientów, wspomagają proces wprowadzania nowych produktów, wpływają także na tworzenie ofert promocyjnych oraz tworzenie prognoz osobistych preferencji i zainteresowań Klientów. Dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również podczas profilowania, nie wywołują w stosunku do Klienta żadnych skutków prawnych oraz nie wpływają w sposób istotny na jego sytuację. Nie pobieramy takich danych poufnych takich jak:

 • numery kart kredytowych Klientów;
 • dane dostępu do kont bankowych, które są własnością Klientów.

Uprawnienia Klienta w zakresie przetwarzania danych

Klient ma prawo do samodzielnej zmiany (sprostowania) podanych danych po zalogowaniu się do Konta Klienta.

Na wniosek Klienta zostaną udostępnione mu wszelkie informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz kopie zebranych przez nas danych osobowych.

Klient ma prawo wnieść o ograniczenie przetwarzania danych osobowych (nieprzetwarzanie danych osobowych lub ich nieusuwanie).
Każdy Klient, który założył konto naszym sklepie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie usunięte natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie otrzymane przez nas dane zostaną skasowane. Usunięty z naszej bazy danych zostanie również adres e-mail. Skutkiem tego będzie brak możliwości odtworzenia takiego konta. Klient będzie więc musiał ponownie je założyć wprowadzając po raz kolejny wszystkie dane. Klient, który zapisał się do naszego newslettera, ma prawo do rezygnacji z niego w dowolnym momencie. Usunięcie Klienta z listy mailowej naszego biuletynu następuje przez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w stopce każdej wiadomości mailowej wysłanej w formie newslettera. Usunięcie z listy mailowej może nastąpić także w związku ze skierowaną do nas bezpośrednio prośbą. E-mail Klienta zostanie w sposób trwały usunięty przez nas z takiej listy.
Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po otrzymaniu takiego wniosku ze strony Klienta, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Czas przechowywania danych

Dane udostępniane przez Klienta są przechowywane przez nas na czas realizacji zamówienia oraz po jego upływie w następujących celach:

 • rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta;
 • wynikających z obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia realizacji zamówienia. Przekazywanie danych osobowych
W celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia dane Klienta przekazywane są podmiotom wspomagającym nas w realizacji świadczonych usług takim jak firmy zapewniające usługi płatnicze lub świadczące usługi pocztowe bądź kurierskie.

Dane osobowe nie są przekazywanie innym podmiotom handlowym, które mogłyby wykorzystać je w celach marketingowych.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o stosowne zabezpieczenia prawne, do których należą standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wykorzystanie cookies

Pliki Cookies to dane informatyczne zapisywane przez serwer w formie plików i przechowywane na urządzeniu końcowym, np. telefonie, tablecie lub komputerze używanym przez Klienta. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta, np. zapisują informacje o ostatnio przeglądanych produktach lub produktach dodanych do koszyka. Nasza strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej;
 • stałe - pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie komputerowe domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Mogą być one jednak w każdej chwili wyłączone przez Klienta. Sposób wyłączenia plików cookies jest zależny od rodzaju używanej przeglądarki, jednakże wszystkie przeglądarki internetowe zawierają taką opcję. Przed wyłączeniem plików cookies należy jednak pamiętać, że ograniczenie ich stosowania może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies w żaden sposób nie zagrażają systemowi operacyjnemu urządzenia Klienta. Wykonują one jedynie bezimienną identyfikację i zawierają przeważnie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki cookies przypisane są do konkretnej przeglądarki internetowej, a nie do jej użytkownika. Oznacza to tym samym, że nie są one przenoszone pomiędzy urządzeniami Klienta, jednakże mogą być one przejęte przez innych użytkowników na współdzielonym urządzeniu, np. podczas korzystania z komputera w kawiarence internetowej. W takiej sytuacji zalecane jest każdorazowe usuwanie plików cookies w przeglądarce.
Pliki cookies mogą niekiedy zawierać dane osobowe. Dzieje się tak w przypadku, jeśli zostały one umieszczone na naszej witrynie (przez zalogowanie się do konta Klienta). Takie dane są przez nas skutecznie chronione i osoby nieuprawnione nie mają do nich dostępu. Tego typu informacje wykorzystywane są przez nas w trakcie wykonywania określonych działań związanych np. z procesem realizacji zamówienia i zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa

W przypadku kiedy Klient korzysta z komputera razem z innymi osobami, w celu zabezpieczenia przed przejrzeniem, korzystaniem lub modyfikowaniem danych lub zasobów Klienta, użytkownik powinien wylogować się od raz po zakończeniu korzystania z usług naszej strony internetowej.

Odnośniki do innych stron

Na administrowanej przez nas stronie internetowej mogą pojawić się odnośniki do innych stron internetowych. Rapakivi S.C. nie ponosi odpowiedzialności za sposoby przechowywania i zabezpieczania danych osobowych udostępnianych na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do stron internetowych, których właścicielem i administratorem jest Rapakivi S.C.

Postanowienia końcowe

Każdy Użytkownik sklepu internetowego, którego właścicielem jest nasza firma ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichkolwiek względów klient nie życzy sobie udostępniać nam swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszego sklepu. Dane osobowe przekazane nam przez Klienta nie są przekazywane, sprzedawane lub w żaden sposób użyczane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu realizacji zamówienia (dane adresowe do wysyłki przekazywane firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie) i w sytuacji, gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też w związku z żądaniami uprawnionych na podstawie prawa organów państwa wynikającymi z toczących się postępowań.
Nie pobieramy i nie przechowujemy danych poufnych takich jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania w sposób trwały usunięcia swoich danych osobowych. W celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, Klient może skorzystać z Konta Klienta w sklepie lub skontaktować się z administratorem strony mailowo (iwona@scrapakivi.com) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W celu uzyskania większej liczby informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych mailowo, wysyłając wiadomość na adres iwona@scrapakivi.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.scrapakivi.com. Wszelkie zapytania można też przesyłać drogą listową na adres: Rapakivi S.C., Mała 4, 84-103 Strzelno.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do powyższego zapisu mogą zostać wprowadzone odpowiednie modyfikacje.


Newsletter

Śledź nas na Facebooku